Tuyển Nữ giúp việc tại Đài Loan, lương cao, chủ tốt

...

17/08/2019
Nữ
giúp việc
Theo quy định của chủ nhà
17.000 Đài tệ/tháng
Tuyển 1 Nữ giúp việc làm việc tại Đài Trung

...

16/08/2019
Nữ
giúp việc
Theo quy định của nhà chủ
17.000 Đài tệ/tháng
Tuyển 1 Nữ giúp việc tại Thái Bình-Đài Trung

...

24/08/2019
Nữ
giúp việc
Theo quy định của chủ nhà
17.000 Đài tệ/tháng