Tuyển 70 lao động nữ sản xuất linh kiện điện tử

...

31/07/2019
Nữ
sản xuất linh kiện, điện tử
Tb 2-4h/ngày
Lương cơ bản 23.100, thu nhập bình quân từ 30.000-36.000 Đài tệ.