TUYỂN 10 LAO ĐỘNG NAM NỮ SẢN XUẤT DỤNG CỤ KIM LOẠI, TIỆN CNC

...

31/07/2019
Nam
sản xuất dụng cụ kim loại
Tăng ca đều
Liên hệ
Tuyển lao động giúp việc gia đình tại Đài Loan

...

31/07/2019
Nữ
Giúp việc
tăng ca 4 cn * 567
17.000 đài tệ/ tháng,