TUYỂN 4 NỮ ĐƠN HÀNG MỸ PHẨM

...

31/07/2019
Nữ
Sản xuất Mỹ phẩm
Làm thêm: 2-3h/ngày, thực lĩnh 25,000NT$ trở lên
23100 NT$/tháng
Tuyển 7 nam, 3 nữ sản xuất thực phẩm nấu lẩu

...

31/07/2019
Nam
Sản xuất thực phẩm
Tăng ca : 4h/ngày (có bộ phận nhận 4 vạn)
Liên hệ